16 ประเภทนิสัยของคน: MBTI

posted on 22 Jun 2009 05:16 by daiong in Article directory Knowledge

วันนี้จะมาพูดถึง 16 ชนิดนิสัยของคน ฮา

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นหนึ่งในวิธีการวัดภาวะจิตของมนุษย์ ว่าคนเรารู้โลกและตัดสินใจต่างๆอย่างไร ซึ่งมีรากฐานเดิมมาจากทฤษฏีของ Carl Gustav Jung

เรื่องของเรื่องคือเมื่อweekendที่ผ่านมา อิไดองเบื่อโลกจัดจึงหาPersonality testsมาทำเล่น :D  (วิธีการหาอะไรทำของจขบ.นั้นหามีที่สิ้นสุดไม่ - -" ) ซึ่งปกติแบบทดสอบแบบนี้จขบ.ก็เล่นสนุกๆแล้วก็ลืมๆไป แต่พอดีว่าดันไปลองทำJung Test(จาก http://similarminds.com/personality_tests.html )เข้า แถมผลที่ได้รับออกมายังอธิบายอุปนิสัยตรงม๊ากมากจนน่ากลัว = =;

อิไดองเลยเปิดหารากฐานความเป็นJung..เอ๊ย รากฐานMBTIดู

 

C. G. Jungคนนี้แบ่งแยกลักษณะนิสัยของคนออกเป็นสองคู่ (4 อย่าง)

 • "พวกมีเหตุผล/The rational" (judging/มีระบบ) ซึ่งเป็นประเภท thinking(คิด) and feeling(รู้สึก)
 • "พวกไม่มีเหตุผล/The irrational" (perceiving/ปล่อยตามธรรมชาติ) ซึ่งเป็นประเภท sensing(สัมผัส) and intuition(รู้โดยสัญชาตญาณ)

ต่อมาในช่วงWorld War II Katharine Cook BriggsกับลูกสาวIsabel Briggs Myersก็มาพัฒนาศึกษาทฤษฏีนี้ต่อ เพราะ พวกเขาเชื่อว่าการระบุชนิดนิสัยของคนจะช่วยในการแยกผู้หญิงไปทำงาน(ระหว่าง สงคราม)ในรูปแบบที่สะดวกและประสบผลมากที่สุดสำหรับคนประเภทนั้นๆ BriggsกับMyersจึงตั้งทฤษฏี... เพิ่มประเภทนิสัยขึ้นมาสองคู่ ซึ่งตรงข้ามกับชนิดนิสัยที่Jungเคยวินิฉัยเอาไว้ กลายเป็น 8 อย่าง

 • ESTJ - Extraversion(ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม), Sensing, Thinking, Judging
 • INFP - Introversion(ชอบครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง), iNtuition, Feeling, Perceiving

จึงออกมาเป็น 16 ประเภทนิสัยของคน!! >w<,,

Note: บุคคลที่เป็นตัวอย่างในแต่ละประเภทนั้น เป็นการคาดการณ์โดยpractitionersบางกลุ่มค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริง

 • ISTJ - The Duty Fulfillers (คนบรรลุหน้าที่ - ตัวอย่าง: George Washington)
 • ESTJ - The Guardians (ผู้ปกครอง - ตัวอย่าง: George W. Bush)
 • ISFJ - The Nurturers (ผู้อุปถัมภ์ - ตัวอย่าง: Queen Elizabeth II)
 • ESFJ - The Caregivers (ผู้ดูแล - ตัวอย่าง: Terry Bradshaw )
 • ISTP - The Mechanics (ช่างกล - ตัวอย่าง: Clint Eastwood)
 • ESTP - The Doers (ผู้ปฏิบัติ - ตัวอย่าง: Madonna)
 • ESFP - The Performers (นักแสดง - ตัวอย่าง: Bill Clinton)
 • ISFP - The Artists (ศิลปิน - ตัวอย่าง: Michael Jackson)
 • ENTJ - The Executives (ผู้บริหาร - ตัวอย่าง: Margaret Thatcher)
 • INTJ - The Scientists (นักวิทยาศาสตร์ - ตัวอย่าง: Susan B. Anthony)
 • ENTP - The Visionaries (ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน - ตัวอย่าง: Thomas Edison)
 • INTP - The Thinkers (นักคิด - ตัวอย่าง: Albert Einstein)
 • ENFJ - The Givers (ผู้ให้ - ตัวอย่าง: François Mitterrand)
 • INFJ - The Protectors (ผู้คุ้มครอง - ตัวอย่าง: